Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 945/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdania finansowegoGminy Krapkowice za 2017 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Krapkowicach sprawozdanie finansowe Gminy Krapkowice za 2017 rok, które składa się z: 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Krapkowice stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 945/2018.pdf

PDFZalacznik2 945/2018.pdf

PDFZalacznik3 945/2018.pdf

PDFZalacznik4 945/2018.pdf