Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego
w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450) złożyła uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Obóz piłkarski w Głogówku”. Okres realizacji zadania od 21 czerwca 2018 r. do
31 sierpnia 2018 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Krapkowicach”).

Załączniki:

PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf
PDFOferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Św. w Krapkowicach.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf