Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 946/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 04-06-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n Przebudowa chodnika w pasie drogi gminnej: ul. Chrobrego, ul. Reja, ul. Pocztowej, ul. Piastowskiej w Krapkowicach oraz ul. Kościuszki w Rogowie Op. , w składzie : 1) Romuald Haraf - Przewodniczący 2) Katarzyna Kubacka - Członek 3) Henryk Ligęza - Członek 4) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób : § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I z-cy Burmistrza. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz

Andrzej Kasiura