Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 943/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 30-05-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007 r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam:

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: Budowa kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz obiektami dla lekkoatletów - II etap , w składzie: 1) Romuald Haraf - Przewodniczący, 2) Katarzyna Kubacka - Członek, 3) Beata Gebauer - Członek, 4) Henryk Ligęza - Członek, 5) Barbara Zając - Sekretarz.
§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób: § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura