Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 927/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 26-04-2018 w sprawie zmiany planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Stosownie do Uchwały Nr XLII/471/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2018 r. dokonuje się zmian w planie finansowym budżetu gminy na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 927/2018.pdf