Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 932/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-05-2018 w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się Straży Miejskiej w Krapkowicach „Regulamin Straży Miejskiej w Krapkowicach” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Krapkowicach. § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Krapkowic z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Krapkowicach. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 932/2018.pdf
PDFUzasadnienie.pdf