Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Krapkowice za 2018 rok:


Uchwała nr 261/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 11 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krapkowic z wykonania budżetu za 2018 r.

Uchwała nr 115/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu przez Gminę Krapkowice za 2018 r.

Uchwała nr 349/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 19 września 2018 r.
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji przez Gminę Krapkowice

Uchwała Nr 364/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 25 września 2018
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku