Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 910/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 16-04-2018 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 26 i art. 75 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2168 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 487 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Niniejszym upoważniam Inspektora ds. podatków w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Panią Adelajdę Pawelczyk do wydawania w moim imieniu zaświadczeń i postanowień w zakresie ewidencji działalności gospodarczej na terenie Gminy Krapkowice oraz wydawania zaświadczeń, zezwoleń, postanowień i decyzji administracyjnych na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Krapkowice. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura