Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 853/2018 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-02-2018 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych, postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n "Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy ” , w składzie : 1) Andrzej Brzezina - Przewodniczący
2) Władysław Wojtkiewicz - Członek
3) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz

§ 2. Określić zakres czynności w postępowaniu, w następujący sposób : § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz

Andrzej Kasiura