Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Biuro Zamówień Publicznych

Symbol:  BZP

Stanowiska pracy:

Kierownik Biura Zamówień Publicznych: Barbara Zając
Nr telefonu: 77 44 66 835
E-mail: b.zajac@krapkowice.pl
 
Inspektor ds. zamówień publicznych: Fabiola Bielec
Nr telefonu: 77 44 66 837
E-mail: f.bielec@krapkowice.pl
 

Dni i godziny obsługi interesantów:

 • poniedziałek:           7.30 - 17.00
 • wtorek-czwartek:   7.30 - 15.30 
 • piątek:                        7.30 - 14.00

Zakres działania - zadania:

Biuro Zamówień Publicznych (Symbol BZP)

Do zadań Biura należy w szczególności:

 • przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie zamówień publicznych od wydziałów Urzędu,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych,
 • wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie treści zarządzeń dotyczących powoływania komisji przetargowych,
 • publikowanie ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • sporządzanie propozycji rozstrzygnięć odwołań,
 • sporządzanie rocznych planów postepowań o udzielenie zamówień publicznych we współpracy z wydziałami Urzędu,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
 • przygotowywanie, we współpracy z wydziałami Urzędu projektów regulaminów/procedur w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych,
 • realizacja zadań własnych gminy w formule partnerstwa publiczno – prywatnego we współpracy z wydziałami Urzędu,
 • wstępna identyfikacja projektów pod kątem możliwości ich realizacji w modelu partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • analiza planów inwestycyjnych gminy możliwych do zrealizowania na podstawie partnerstwa publiczno – prywatnego,
 • współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi usługi doradczo – konsultacyjne.

Procedury załatwiania spraw urzędowych:

 • Opisy procedur załatwiania spraw urzędowych oraz wzory druków niezbędnych przy załatwianiu spraw  - więcej»