Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.pdf (49,97KB)

PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf (77,62KB)


Wynik wyborów - Burmistrz Krapkowic

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Krapkowicach - na poszczególnych kandydatów

Wyniki głosowania - Rada Miejska w Krapkowicach - zbiorcze


Frekwencja wyborcza Gminy Krapkowice stan z godziny 17:00 wynosi 37,93 %
Frekwencja wyborcza Gminy Krapkowice stan z godziny 12:00 wynosi 14,89 %


Informacja
Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w gminie Krapkowice

w dniu wyborów samorządowych w niedzielę 21 października 2018 r. rozpoczynają swoja pracę przed głosowaniem w lokalu wyborczym
o godzinie 06:00.
Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 07:00 do godziny 21:00


Informacja o terminie pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach informuje, że pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 11.10.2018 r. w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7 (sala kinowa)
godz. 15:30 - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Przeprowadzenia Głosowania
godz. 16:30 - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. Ustalania Wyników Głosowania
Pełnomocnik wyborczy Małgorzata Meisner tel. 77 44 66 822, 501 482 264

PDFSkłady Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf (132,81KB)
Powołanie obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego
Protokół z przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r
Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 25 września 2018 r.

 


 

Miejska Komisja Wyborcza w Krapkowicach

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej:
Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17,pok. nr 27

tel. 572 118 040
e-mail. mkw@krapkowice.pl

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach:

  1. Przewodnicząca Komisji - Agnieszka Kaczmarczyk
  2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Władysław Gryll
  3. Członek Komisji - Ilona Barbara Gawrysiak
  4. Członek Komisji - Beata Jurczyk
  5. Członek Komisji - Anna Elżbieta Michrowska
  6. Członek Komisji - Magdalena Aleksandra Mikołajek
  7. Członek Komisji - Iwona Jolanta Mroczko - wygaśnięcie członkostwa - 18.09.2018 r.
  8. Członek Komisji - Joanna Szalecka
  9. Członek Komisji- Daniel Henryk Tkocz
  10. Członek Komisji - Daniel Ryszard Filcek - uzupełnienie składu - 18.09.2018 r.

 

Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej przy przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrza.

Przyjmowanie zgłoszeń:

1.12 września 2018 (środa) w godz. 15.00 – 17.00

2. 13 września 2018 (czwartek) w godz. 15.00 – 17.00

3. 14 września 2018 (piątek) w godz. 14.00 – 16.00  

            4. 15 września 2018 (sobota) w godz. 10.00 – 12.00

            5. 17 września 2018 (poniedziałek) w godz. 17.00 – 24.00

            6. 18 - 21 oraz 24-25 września 2018  w godz. 15.00 – 16.00 

            7. 26 września 2018 (środa) w godz. 17.00 – 24.00

 

Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach:
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 01 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Krapkowic zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 01 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krapkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach:

Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Krapkowicach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Powołanie obwodowe komisje wyborcze na terenie województwa opolskiego

PDFUchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 10 września 2018 r..pdf (304,14KB)

PDFUchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Krapkowicach z dnia 10 września 2018 r..pdf (312,51KB)

 


Ogłoszenie ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

OGŁOSZENIE

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania oraz członków Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników na terenie Gminy Krapkowice w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Informuję, że przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowych Komisji  Wyborczych na terenie Gminy Krapkowice odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, I budynek, pokój Nr 32 w godzinach pracy urzędu tj.

poniedziałek: 7:30-17:00,
wtorek-czwartek: 7:30-15:30,
piątek: 7:30-14:00

do dnia 21 września 2018 r. do godz.14:00 włącznie.


Informacje dotyczące sposobu głosowania i warunkach ważności głosu:
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.pdf (110,76KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyboraach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (1 kandydat).pdf (102,65KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warukach ważności głosu w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 000,00.pdf (104,84KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatu.pdf (110,46KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do rad powiatu.pdf (110,46KB)
PDFInformacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach do sejmików województw.pdf (111,26KB)

 


PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 września 2018 r..pdf (32,47KB) - odanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa OpolskiegoKrapkowickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie Starosty Krapkowickiego.pdf (27,41KB)- podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Krapkowicach w wyborach do Rady Powiatu Krapkowickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PDFObwieszczenie Burmistrza Krapkowic z dnia 23 sierpnia 2018 r..pdf (228,86KB) - podanie do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisjach wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Zarządzenie nr 986/2018 z dnia 17 sierpnia 2018
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych


Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych w 2018 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Uchwała nr XL/462/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Krapkowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała nr XL/461/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Krapkowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim