Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2018 rok

Zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w zakresie:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin
PDFZestawienie - konkurs w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 1.pdf

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
PDFZestawienie - konkurs w zakresie działaności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 2.pdf


Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
PDFZestawienie - konkurs w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.pdf

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
PDF4. Zestawienie - konkurs w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf
PDFBraki formalne - konkurs nr 4.pdf

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFZestawienie - konkurs w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodziezy, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 5.pdf

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZestawienie - konkurs w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 6.pdf

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
PDFZestawienie - konkurs w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.pdf

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
PDFZestawienie - konkurs w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.pdf

Turystyki i krajoznawstwa
PDFZestawienie - konkurs w zakresie turystyki i krajoznawstwa.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 9.pdf

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
PDFZestawienie - konkurs w zakresie działaności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.pdf
PDFWykaz braków formalnych - konkurs nr 10.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 19.02.2018 r. do dnia 26.02.2018 r. do godz. 17:00