Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - informacje ogólne

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym, w  tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach”, ustanowiony
zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Krapkowic z dnia 6.02.2009r.»


Druki do pobrania:

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.doc
DOCXoświadczenie-kandydata.docx
DOCXKlauzula informacyjna.docx
DOCXOświadczenie do naboru Zastępca Skarbnika Miasta.docx