Przejdź do treści strony
Gmina Krapkowice Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - informacje ogólne

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny. 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest prowadzony nabór. 

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Zasady zatrudniania pracowników na wolnym stanowisku urzędniczym, w  tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w Urzędzie Miasta i Gminy w  Krapkowicach oraz na wolnych stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych Gminy określa „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach”, ustanowiony
zarządzeniem Nr 9/2009 Burmistrza Krapkowic z dnia 6.02.2009r.»


Druki do pobrania:

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie.doc
DOCXOświadczenie kandydata.docx
DOCXKlauzula informacyjna.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  09-02-2018
  przez: Sandra Sobota
 • opublikowano:
  09-02-2018 13:14
  przez: Sandra Sobota
 • zmodyfikowano:
  01-07-2019 11:58
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Krapkowice
  odwiedzin: 7517
Dane jednostki:

Gmina Krapkowice
47-303 Krapkowice
ul. 3 Maja 17
NIP: 199-00-12-987 REGON: 531413099
Numer konta: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 44.66.800, 77 44.66.833
fax: +48 77 44.66.888
e-mail: umig@krapkowice.pl
strona www: www.krapkowice.pl