Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 803/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 14-12-2017 w sprawie autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

Na podstawie par. 9 ust. 1 Uchwały Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu wieloletniej prognozy finansowej przyjętej Zarządzeniem Nr 781/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 8 listopada 2017 roku. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 803/2017.pdf

PDFZalacznik2 803/2017.pdf

PDFZalacznik3 803/2017.pdf