Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 793/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę ...

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzam co następuje:

§ 1. "Powołuje się Komisję Przetargową w składzie:
W zarządzeniu nr 771/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości § 4 otrzymuje brzmienie: 1) Alfred Szewczyk - Przewodniczący Komisji
2) Beata Namysło - Członek Komisji
3) Marek Smandzik - Członek Komisji
4) Daniel Kondziela - Członek Komisji"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura