Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 798/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 01-12-2017 w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 706 oraz z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską) (Dz. U. z 2009 Nr 220, poz. 1720) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego Miasta Krapkowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej w Krapkowicach. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zastępca Burmistrza Krapkowic

Romuald Haraf
PDFZałącznik1 798/2017.pdf

PDFZalacznik2 798/2017.pdf

PDFZalacznik3 798/2017.pdf

PDFZalacznik4 798/2017.pdf

PDFZalacznik5 798/2017.pdf