Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 15.12.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 15 grudnia  2017 r. (piątek) o godz. 1400 w Krapkowickim Domu Kultury,
ul. Prudnicka 7

XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 16.11.2017 r. do 15.12.2017 r.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.10 porządku obrad.
 4. Uchwalenie budżetu Gminy Krapkowice oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok (projekty uchwał nr 1 i nr 2  z 29.11.2017 r.).
 5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w Krapkowicach z działalności kontrolnej w 2017 roku(projekt uchwały nr 3 z dnia 06.12.2017 r.).
 6. Uchwalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (projekt uchwały nr 4 z  06.12.2017 r.).
 7. Zatwierdzenie Sprawozdań Komisji Rady z działalności w 2017 roku oraz zatwierdzenie Planów Pracy na 2018 rok: Rady Miejskiej w Krapkowicach, Komisji Oświaty i Kultury; Komisji Spraw Społecznych; Komisji Gospodarki i Finansów.
 8. Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno- oświatowych do Akcji „Zima 2018”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok(projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
  b) projekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
  c) projekt uchwały nr 7 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (projekt uchwały  z  29.11.2017 r.;
  d) projekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze przetargu (projekt uchwały z  02.11.2017 r.);
  e) projekt uchwały nr 9 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 21.11.2017 r.);
  f) projekt uchwały nr 10 w sprawie (projekt uchwały z  29.11.2017 r.);
  g) projekt uchwały nr 11 w sprawie (projekt uchwały z 29.11.2017 r.);
  h) projekt uchwały nr 12 w sprawie (projekt uchwały z  30.11. 2017r.);
  i) projekt uchwały nr 13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Krapkowicach na lata  2018- 2021 (projekt uchwały z 05.12.2017r.).
 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
 11. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 12. Zakończenie XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w spr. uchwalenia budz. na 2018 r.pdf (1,62MB)
PDFProjekt uchwal nr 2 w spr.uchwalenia wpf.pdf (481,73KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w spr. sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2017 r..pdf (301,36KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w spr. zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (264,68KB)
PDFProjekt uchwaly nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 15.12.2017.pdf (372,73KB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wpf z 15.12.2017zip.x.pdf (465,58KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.pdf (303,67KB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w spr.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 8 2017 roku.pdf (255,59KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w spr.wieloletn.programu gosp.mieszkan.zasobem gminy.pdf (768,77KB)
PDFProjekt Uchwała nr 10 ws przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.pdf (719,72KB)
PDFProjekt Uchwała nr 11 ws. przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2018.pdf (537,38KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Dąbrówka Górna.pdf (1,10MB)
PDFProjekt uchwały nr 13-Plan -WiK.pdf (441,54KB)