Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 794/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 27-11-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Steblowie, Kórnicy, Krapkowicach i Ściborowicach wymienione w wykazie GGR.0050.47.2017, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1) 200,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVa,
2) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVb,
3) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RV,
4) 120,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RVI,
5) 150,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy V,
6) 80,00 zł/ha + 23% VAT rocznie za drogę,
7) 80,00 zł/ha + 23% VAT rocznie za tereny kolejowe,
8) 8,00 zł/m 2 + 23% VAT rocznie za teren przeznaczony pod blaszany garaż, 9) 10,00 zł/m 2 + 23% VAT miesięcznie za teren przeznaczony pod działalnośc handlową, 10) 10,00 zł/m 2 + 23% VAT miesięcznie za teren przeznaczony pod ustawienie reklamy, 11) 2,00 zł/m 2 + 23% VAT rocznie za teren przeznaczony pod ogórek przydomowy, 12) 1,80 zł/m 2 + 23% VAT rocznie za teren przeznaczony pod dojazd do nieruchomości.
§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 794/2017.pdf