Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 776/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-10-2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r.w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach ...

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1610 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządza się co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 235/2012 Burmistrza Krapkowic z dnia 21.02.2012r w sprawie wydzielenia z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokali położonych w Krapkowicach przeznaczonych na wynajem jako lokale socjalne wprowadza się zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: "Wydziela się z zasobów mieszkaniowych Gminy Krapkowice lokale położone w Krapkowicach przeznaczone na wynajem jako lokale socjalne z zastrzeżeniem § 2 zarządzenia

Lp. numer domu i lokalu m2
1 Basztowa 7A/1 18,81
2 Chopina 7/7 16,60
3 Chopina 7/14 12,21
4 Głowackiego 4/2 73,02
5 Głowackiego 4/3 35,20
6 Głowackiego 6/1 33,00
7 Głowackiego 6/3 32,00
8 Głowackiego 6/4 29,30
9 Głowackiego 6/5 29,90
10 Głowackiego 16/1 25,60
11 Głowackiego 16/2 21,70
12 Głowackiego 16/3 43,64
13 Głowackiego 16/4 24,17
14 Głowackiego 16/6 24,68
15 Kilińskiego 11/15 29,64
16 Kościelna 6/3 59,47
17 Kozielska 8/1 25,84
18 Kozielska 8/5 77,14
19 Krasińskiego 5/2 11,86
20 Opolska 21/1 28,60
21 Opolska 21/2 57,20
22 Opolska 21/3 56,46
23 Opolska 21/4 17,92
24 Opolska 23/2 34,90
25 Opolska 23/3 15,82
26 Opolska 23/4 55,73
27 Opolska 29/1 47,90
28 Opolska 29/2 68,00
29 Opolska 29/4 54,10
30 Opolska 29/5 55,09
31 Opolska 29/6 48,60
32 Opolska 29/7 47,90
33 Opolska 29/8 37,53
34 Opolska 29/9 47,15
35 Opolska 29/10 46,09
36 Opolska 39/4 11,80
37 Opolska 39/6 34,94
38 Opolska 59/1 35,25
39 Opolska 59A/2 48,68
40 Os. Fabryczne 13 A /1 17,19
41 Os. Fabryczne 13 A /2 21,77
42 Os. Fabryczne 13 A /3 21,77
43 Os. Fabryczne 13 A /4 17,19
44 Os. Fabryczne 13 B /1 17,19
45 Os. Fabryczne 13 B /2 21,77
46 Os. Fabryczne 13 B /3 21,77
47 Os. Fabryczne 13 B /4 17,19
48 Os. Fabryczne 13 C /1 17,19
49 Os. Fabryczne 13 C /2 21,77
50 Os. Fabryczne 13 C /3 21,77
51 Os. Fabryczne 13 C /4 17,19
52 Os. Fabryczne 13 D /1 17,19
53 Os. Fabryczne 13 D /2 21,77
54 Os. Fabryczne 13 D /3 21,77
55 Os. Fabryczne 13 D/ 4 17,19
56 Podgórna 5/3 26,08
57 Prudnicka 2/1 79,90
58 Prudnicka 5/1 24,19
59 Pstrowskiego 18/8 36,32
60 Rybacka 2/1 28,79
61 Rybacka 2/3 35,59
62 Rybacka 2/4 20,74
63 Rybacka 4/2 53,10
64 Rybacka 4/4 59,70
65 Rybacka 11/1 25,76
66 Rybacka 11/2 43,77
67 Rybacka 11/4 58,97
68 Rybacka 15/7 27,49
69 Rybacka 15/8 29,83
70 Rybacka 17/1 20,24
71 Rybacka 17/1A 33,80
72 Rynek 1/2 21,63
73 Rynek 1/7 20,66
74 Rynek 1/8 20,18
75 Rynek 1/9 20,42
76 Rynek 1/10 14,82
77 Rynek 1/11 34,12
78 Rynek 2/8 33,47
79 Sądowa 17/2 59,55
80 Sądowa 17/3 A 30,00
81 Sądowa 17/4 21,56
82 Szkolna 1/1 41,96
83 Szkolna 1/7 28,80
84 Staszica 4/6 18,20
85 Wolności 7/3 63,62
86 Wolności 7/4 41,80
87 Wolności 7/5 50,98


2) § 2 otrzymuje brzmienie : „Lokale wymienione w tabeli:
1) Głowackiego 6/1,
2) Głowackiego 6/3,
3) Głowackiego 6/4,
4) Głowackiego 6/5,
5) Głowackiego 16/1,
6) Głowackiego 16/2,
7) Głowackiego 16/3,
8) Głowackiego 16/6,
9) Kilińskiego 11/15,
10) Kościelna 6/3,
11) Kozielska 8/5,
12) Krasińskiego 5/2,
13) Opolska 21/2,
14) Opolska 21/3,
15) Opolska 23/4,
16) Opolska 29/1,
17) Opolska 29/2,
18) Opolska 29/4,
19) Opolska 29/5,
20) Opolska 29/6,
21) Opolska 29/7,
22) Opolska 29/8,
23) Opolska 29/9,
24) Opolska 29/10,
25) Opolska 59A/2,
26) Prudnicka 5/1,
27) Rybacka 2/3,
28) Rybacka 4/2,
29) Rybacka 4/4,
30) Rybacka 11/1,
31) Rybacka 11/4,
32) Rybacka 15/8,
33) Rynek 1/7,
34) Rynek 1/8,
35) Rynek 1/9,
36) Rynek 1/10,
37) Rynek 2/8,
38) Sądowa 17/3 A,
39) Sądowa 17/4,
40) Wolności 7/3,
41) Wolności 7/5, stają się lokalami socjalnymi z datą rozwiązania umowy najmu na czas nieokreślony.”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z .o.o. w Krapkowicach.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura