Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 16.11.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875.)

zwołuję na dzień 16 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7

XXXV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie międzysesyjnym od 28.09.2017 r.
 3. Zapytania i interpelacje  radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 7 porządku  obrad.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat  lokalnych na 2017 rok:
  a) projekt uchwały nr 1 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (projekt uchwały z 18.10.2017 r.).
 5. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok:
  b) projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” (projekt uchwały z 31.10.2017 r.).
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  c) projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały  z  31.10.2017 r.);
  d) projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z  16.11.2017.);
  e) projekt uchwały nr 5 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Gwoździce (projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.);
  f) projekt uchwały nr 6 w sprawie   przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice pomiędzy ulicami Górną, Ks. Koziołka, Transportową i rzeką Odrą (projekt uchwały z dnia 27.10.2017r.);
  g) projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (projekt uchwały z dnia 29.09.2017 r.);
  h) projekt uchwały nr 8 w sprawie  przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości (projekt uchwały z dnia 19.10.2017 r.);
  i) projekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z dnia 25.10.2017r.);
  j) projekt uchwały nr 10 w sprawie regulaminu korzystania z terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul.Wrzosów w Krapkowicach (projekt uchwały z 02.11.2017 r.);
  k) projekt uchwały nr 11 w sprawie  regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Krapkowicach (projekt uchwały z  02.11.2017 r.);
  l) projekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały z  28.10.2016 r.);
  m) projekt uchwały nr 13 w sprawie przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum włączonego do innej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. oraz zespołu szkół, który z dniem 1 września 2017 r. stał się szkołą podstawową (projekt uchwały z 28.10.2016 r.);
  n) projekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 03.11.2017 r.);
  o) projekt uchwały nr 15 w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 03.11.2017 r.).
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
 8. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
 9. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  /-/ Andrzej Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie wzorów formularzy podatkowych.pdf (2,76MB)
PDFProjekt uchwały nr 2 - program współpracy.pdf (437,69KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 16.11.2017.pdf (363,60KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany wpf z 16.11.2017zip.x..pdf (378,69KB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Gwoździce.pdf (1,07MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzpz K-ce.pdf (847,02KB)
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości z dnia 6 września 2017 roku.pdf (1,03MB)
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf (31,37MB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 25 października 2017 roku.pdf (1,90MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie regulaminu - teren sport.- rekreacyjny-.pdf (6,42MB)
PDFProjekt uchwały nr 11- regulamin fontanny.pdf (215,64KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie ustalenia sieci przedszkoli.pdf (240,47KB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie określenia przejęcia mienia, należności i zobowiązań gimnazjum.pdf (182,29KB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie uchwalenia Statut Gminy Krapkowice.pdf (1,39MB)
PDFProjekt uchwały nr 15- statuty sołectw.pdf (1,47MB)