Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 754/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 02-10-2017 w sprawie powołania komisji przetargowej i określenia zakresu czynności w postępowaniu.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 oraz § 2 Zarządzenia Nr 33/2007 z dnia 20.12.2007r. Burmistrza Krapkowic w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady udzielania zamówień publicznych, obowiązków i odpowiedzialności osób przygotowujących i prowadzących postępowanie o zamówienie publiczne oraz zasady pracy i powoływania komisji przetargowych oraz na podstawie Umowy o współdziałaniu z dnia 18 lipca 2016r. w zakresie realizacji części zadań własnych Gminy: Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa, zwanych „Gminami Partnerskimi” z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej we współpracy z Gminą Krapkowice, a także na podstawie udzielonych Burmistrzowi Krapkowic pełnomocnictw: Burmistrz Prószkowa – Różę Malik – pełnomocnictwo z dnia 23 sierpnia 2017r.; Wójta Tarnowa Opolskiego - Krzysztofa Mutza – pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2017r.; Wójta Komprachcic – Leonarda Pietruszkę – pełnomocnictwo z dnia 23 sierpnia 2017r.; Wójta Chrząstowic – Floriana Cieciora- pełnomocnictwo z dnia 23 sierpnia 2017r.; Wójta Turawy – Waldemara Kampę – pełnomocnictwo z dnia 24 sierpnia 2017r., postanawiam :

§ 1. Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na: „Kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, w składzie : 1) Irena Wójcik - Przewodnicząca Komisji reprezentująca Gminę Krapkowice
2) Romuald Haraf - Z-ca Przewodniczącej Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
3) Zbigniew Pawlikowski - Sekretarz Komisji reprezentujący Gminę Krapkowice
4) Katarzyna Szylar - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
5) Justyna Kochman-Gbur - Członek Komisji reprezentujący Gminę Prószków
6) Daria Pawlak- Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
7) Justyna Koj - Członek Komisji reprezentujący Gminę Chrząstowice
8) Łukasz Raida - Członek Komisji reprezentujący Gminę Komprachcice
9) Jacek Kosidło - Członek Komisji reprezentujący Gminę Komprachcice
10) Aneta Adamiec - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
11) Grzegorz Koprek - Członek Komisji reprezentujący Gminę Izbicko
12) Bartłomiej Kita - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
13) Stanisława Brzozowska - Członek Komisji reprezentujący Gminę Turawa
14) Maria Bochańska - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski
15) Marcin Kazin - Członek Komisji reprezentujący Gminę Tarnów Opolski

§ 2. Określam zakres czynności w postępowaniu w następujący sposób : § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.