Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Spółki gminne


Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach, ul. Rybacka 9, 47-300 Krapkowice, wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000946935, NIP: 1990127466, Regon: 521007148, reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu – Józef Piosek

KONTAKT:
tel. 77 47 496 25
e-mail: kontakt@simkrapkowice.pl
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

Burmistrz Krapkowic- Andrzej Kasiura w dniu 02 grudnia 2021 r., na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXII/371/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Krapkowic oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXVI/352/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Krapkowice Spółka z o.o. z siedzibą w Krapkowicach zawiązał spółkę z udziałem Gminy Krapkowice.

PDFUchwała nr XXVII-357-2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krapkowice sp. z o.o..pdf (419,21KB)
 


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Krapkowicach, ul. Rybacka 9, 47-300 Krapkowice wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 90548, NIP: 755-18-01-633, Regon: 532242240 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu – Józef Piosek

KONTAKT:
tel. 77 466 18 88, tel. 77 466 41 88
e-mail:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00

POGOTOWIE TECHNICZNE:
602 70 50 50
tel. czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 23.00 oraz soboty i niedziele w godz. 6.00 - 23.00

PDFUchwała Nr 10.2017 Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 31.05.2017.pdf (415,61KB)
PDFUchwała Nr 11.2017 Zgromadzenia Wspólników ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach z dnia 31.05.2017.pdf (64,84KB)


Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. Czecha 1 47-300 Krapkowice, wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000149723 NIP: 756 - 000 - 45 - 05. REGON: 530579142 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu: Piotr Wiora
Wiceprezes Zarządu: Jerzy Delewicz

Telefon kontaktowy 77 407 82 70, 77 4661 687.
e-mail:

PDFUchwała Zarząd WiK.pdf (560,65KB)
PDFUchwała Rada Nadzorcza WiK.pdf (216,57KB)


LIKWIDACJA

PDFUchwała nr XIX-239-2020 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki Delfin.pdf (109,74KB)
 

Delfin Sp. z o.o., ul. Wrzosów 2, 47-300 Krapkowice wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000343737 NIP 199-009-29-34 REGON 160296060 reprezentowany przez Zarząd, w imieniu którego występuje:

Prezes Zarządu – Romuald Haraf

KONTAKT:
telefon kontaktowy: 77 55 60 972, 77 55 60 973
e-mail:

PDFUchwała nr 09.06.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DELFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.pdf (3,06MB)
PDFUchwała nr 10.06.2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólnika DELFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach z dnia 27 czerwca 2017 r.pdf (574,67KB)