Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 20.10.2017 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 13.09.2017 roku, działającego w oparciu  o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

zwołuję na dzień 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 1200
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17

XXXIV  NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

  1. Otwarcie XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał:

   1) w sprawie  zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok;
   2) w sprawie  zmiany wieloletniej prognozy finansowej;  
   3) w sprawie rozpatrzenia petycji dot. wykonania trwałej nawierzchni na ulicy Parkowej w Rogowie Opolskim;
   4) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;
   5) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;
   6) w sprawie  zmiany nazwy ulicy;
   7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w   Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną  Szkołę Podstawową Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w  Krapkowicach;    
    8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół  Sportowych Nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną  Sportową Szkołę  Podstawową  Nr 5 im. Janusza  Korczaka  w Krapkowicach;
    9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Brzechwy w Krapkowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach;
   10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I–III, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rogowie Opolskim z klasami I–IV wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim;
  11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Górnej z klasami IV- VI, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Górnej z klasami V-VIII, wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rogowie Opolskim;       
  12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kórnicy wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Kórnicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kórnicy; 
  13) w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Żywocicach.   

   3. Zakończenie  XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Zapraszam na XXXIV  Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Załączniki:
PDFProjekt uchwaly Nr 1 w spr. zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok.pdf (361,14KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany wpf.pdf (393,47KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie petycji Rogowa Op.pdf (185,46KB)
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany nazwy ulicy-XXX-Kr-ce.pdf (1,37MB)
PDFProjekt uchwały nr 5 w spr zmiany nazwy ulicy Kr-ce-Wapienna.pdf (1,17MB)
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany nazwy ulicy -Kórnica.pdf (1,24MB)
PDFProjekt uchwały Nr 7 w sprawie przekształcenia PSP Nr 1 w Krapkowicach.pdf (197,56KB)
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie przekształcenia ZSS Nr 1 w Krapkowicach.pdf (197,05KB)
PDFProjekt uchwały Nr 9 w sprawie przekształcenia PSP Nr 4 w Krapkowicach.pdf (198,40KB)
PDFProjekt uchwał nr 10 w sprawie przekształcenia PSP w Rogowie Opol..pdf (198,01KB)
PDFProjekt uchwały Nr 11 w sprawie przekształcenia PSP w Dąbrówce Górnej.pdf (196,66KB)
PDFProjekt uchwały Nr 12 w sprawie przekształcenia PSP w Kórnicy.pdf (192,92KB)
PDFProjekt uchwały Nr 13 w spr.przekształcenia PSP w Żywocicach.pdf (192,74KB)