Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 755/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 03-10-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach wymienione w wykazie GGR.0050.37.2017, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. § 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1) 200,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVa,
2) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVb,
3) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RV,
4) 120,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RVI,
5) 200,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy IV,
6) 150,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy V,
7) 150,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy VI,
8) 200,00 zł/ha rocznie za pastwisko klasy PsIV,
9) 150,00 zł/ha rocznie za pastwisko klasy PsV,
10) 150,00 zł/ha rocznie za pastiwsko klasy PsVI.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu. § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 755/2017.pdf