Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.09.2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 28 września 2017 roku:
PDFUchwała Nr XXXIII-366-17- w spr. zgody na sprzedaż nieruchom.zabudowanej.pdf
PDFUchwała NrXXXIII- 367-2017 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-368-17 w spr.nadania nazwy ulicy.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-369-2017- w spr.zgody na nieodpłatne nabycie nieruchom..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-370-2017- w spr. zgody na nieodpłatne nabycie nier..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-371-2017- zmieniająca uchwałę Nr VIII-86-2015 RM.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-372-2017 w spr. nadania imienia sali sportowej.pdf
PDFUchwała nr XXXIII-373-2017 w spra uchwalenia mpzp w ul Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr XXXIII-374-2017 w sprawie przystąpienia do mpzp wsi Pietna.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-375-2017 -w spr. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieru....pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-376-2017 w spr. partizant.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-377-2017-w sprawie nadania statutu dla MiGBP Kr-ce.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-378-17- zmianiająca Uchwałę -sieć szkół i gimnazów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-379-2017-w spr. przekształcenia PSP Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-380-2017- w spr.przekształcenia ZSS Nr 1 w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-381-2017- w spr. przekształcenia PSP Nr 4 w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-382-17- w spr. przekształcenia PSP w Rogowie Opolskim.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-383-17 w spr.przekształcenia PSP w Dąbrówce G..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-384-17 w spr. przekształcenia PSP w Kórnicy.pdf
PDFuchwała Nr XXXIII-385-17- w spr. przekształcenia PSP w Żywocicach.pdf
PDFUchhwała Nr XXXIII-386-17-w spr.zawarcia porozumienia międzygmin.z Gminą Strzelce Op.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-387-17- w spr. zawarcia porozumienia międzygmin. z m. Opole.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-388-2017- w spr. zawarcia porozumienia międzygmin. z m. Opole.pdf
PDFUchwała nr XXXIII-389-2017 w sprawie przystąpienia do mpzp Opolska Limanowskiego.pdf
PDFUchwala Nr XXXIII 390 2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 28.09.2017..pdf
PDFUchwała nr XXXIII 391 2017 w spr.zmiany wpf.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII 392 2017 w spr.wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-393-2017-w spr. zawarcia porozumienia międzygminn. z Gminą Gogolin.pdf