Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 746/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-09-2017 w sprawie powołania Komisji ds. zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Komisję do spraw zagospodarowania targowiska na ul. Drzymały w Krapkowicach w składzie: 1. Andrzej Brzezina - II Zastępca Burmistrza Krapkowic - Przewodniczacy Komisji,
2. Krystyna Brzezińska - Radna Rady Miejskiej w Krapkowicach - Członek Komisji,
3. Ireneusz Żyłka - Radny Rady Miejskiej w Krapkowicach - Członek Komisji,
4. Józef Piosek Prezes ZGKiM Sp. z o.o. w Krapkowicach - Członek Komisji,
5. Katarzyna Kubacka - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - Członek Komisji,
6. Irena Wójcik - Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego,
7. Zdzisław Tupko - Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach - Członek Komisji,
8. Alfred Szewczyk - Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i OchronyŚrodowiska - Członek Komisji.

§ 2. Komisja zostaje powołana w celu przeprowadzenia inwentaryzacji i analizy obecnego stanu oraz wypracowania i wskazania kierunków działania dalszego funkcjonowania i zgospodarowania targowiska przy ul. Drzymały w Krapkowicach. § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura