Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krapkowice w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

            Niniejszym, na podstawie art. 5 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, Burmistrz Gminy Krapkowice  informuje o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Krapkowice w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

            W ramach Przedsięwzięcia obowiązkiem wykonawcy (partnera prywatnego) będzie  zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z kompleksową modernizacją energetyczną budynków, jak również zarządzanie gospodarką energetyczną budynków przez pozostały okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w celu uzyskania efektu energetycznego, ekonomicznego i środowiskowego Przedsięwzięcia.

            Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.

            W dniu 06 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym UE oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krapkowice (www.bip.krapkowice.pl) opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane, dotyczące niniejszego Przedsięwzięcia. Postępowanie na wybór partnera prywatnego jest prowadzone w ramach wspólnego zamówienia publicznego gmin Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa. Podmiotem prowadzącym postępowanie jest Gmina Krapkowice.

PDFInformacja o planowanym PPP - Krapkowice.pdf

Więcej:
http://bip.krapkowice.pl/2509/2182/ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych-o-wartosci-powyzej-30-000-euro.html