Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-08-2017 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się ...

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016poz. 1870 z późn. zmianami) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr XXXI/353/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krapkowice oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury za I półrocze każdego roku budżetowego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury tj. Krapkowickiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku, przedstawionych w załącznikach do niniejszego zarządzenia. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Zastępca Burmistrza

Romuald Haraf

 

PDFZalacznik1 724/2017.pdf

PDFZalacznik2 724/2017.pdf

PDFZalacznik3 724/2017.pdf

PDFZalacznik4 724/2017.pdf

PDFZalacznik5 724/2017.pdf

PDFZalacznik6 724/2017.pdf

PDFZalacznik7 724/2017.pdf

PDFZalacznik8 724/2017.pdf

PDFZalacznik9 724/2017.pdf

PDFZalacznik10 724/2017.pdf

PDFZalacznik11 724/2017.pdf

PDFZalacznik12 724/2017.pdf

PDFZalacznik13 724/2017.pdf

PDFZalacznik14 724/2017.pdf

PDFZalacznik15 724/2017.pdf

PDFZalacznik16 724/2017.pdf

PDFZalacznik17 724/2017.pdf

PDFZalacznik18 724/2017.pdf

PDFZalacznik19 724/2017.pdf