Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 732/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-08-2017 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków w celu uzyskania pomocy finansowej dla uczniówna zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1457) zarządzam, co następuje :

§ 1. Ustala się termin składania wniosków do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 przez osoby uprawnione do uzyskania pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w okresie od 28 sierpnia 2017 roku do 11 września 2017 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.


 


z up. Burmistrza Krapkowic


Romuald Haraf