Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 728/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 18-08-2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach

Na podstawie art. 5c) pkt 2 i art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 z późń. zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach pani Alicji Badek-Murzyn na okres od dnia 22 sierpnia 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
z up. Burmistrza Krapkowic
 
Romuald  Haraf