Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 706/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 11-07-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXII/270/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzajęcego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną wymienioną w wykazie GGR.0050.22.2017 stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. § 2. Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 706/2017.pdf