Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 22 czerwca 2017 roku:
PDFUchwała XXX 337 2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2016 r.pdf
PDFUchwała XXX-338 2017 w sprawie absolutorium za 2016 z dn.22.06.2017.pdf
PDFUchwała nr XXX-339-2017-w spr.nadania Sali Sportowej w Żywocicach im.Norberta Mnicha.pdf
PDFUchwała Nr XXX-340-2017 z 22-06-2017 w sprawie zmiany uchwały VIII-87-2015....pdf
PDFUchwała Nr XXX-341-2017 z 22-06-2017 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-88-2015....pdf
PDFUchwała Nr XXX-342-2017 z 22-06-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII-443-2014....pdf
PDFUchwała Nr XXX-343-2017 z 22-06-2017 w sprawie zmiany uchwały nr XI-131-2015....pdf
PDFUchwała nr XXX-344 207 w spr. zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 22.06.2017 zip.x..pdf
PDFUchwała nr XXX 345 2017 zmiana wpf z 22.06.2017 zip.x.popr.pdf
PDFUchwała XXX 346 2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX3012013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowe.pdf
PDFUchwała Nr XXX-347 2017 w sprawie emisji obligacji z dn. 22.06.2017.pdf
PDFUchwała nr XXX-348-2017- w spr. zgody na zmianę przebiegu służebności.pdf
PDFUchwała nr XXX-349-2017 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową.pdf
PDFUchwała nr XXX-350-17- w spr. zgody nasprzedaż nieruch..pdf
PDFUchwała nrXXX-351-17- w spr. zgody na odpłatne nabycie nieruch..pdf
PDFUchwała Nr XXX-352-2017- w spr.zmiany nazwy ulc.pdf
PDFUchwała nr XXX-353-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp w rejonie ulic Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr XXX-354-2017 w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp w rejonie ulic Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr XXX-355-2017 w sprawie mpzp przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim.pdf
PDFUchwała nr XXX-355-2017 w sprawie mpzp przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim.pdf
PDFUchwała nr XXX-356-2017 w sprawie mpzp wsi Żywocice.pdf
PDFUchwała nr XXX-357-17-w spr. zgody na wydzierżawienie nieruch. dotychczas. dzierżawcy.pdf
PDFUchwała nr XXX-358-2017 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Gwoździcach.pdf
PDFUchwała nr XXX-359-2017 w spr. zespołu interdyscyplinarnego.pdf
PDFUchwała nr XXX-360-2017- w spr. nadania statutu dla MiGBP w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nrXXX-361-2017 w spr. dotacji do zakup skokochronu.pdf
PDFUchwala Nr XXX-362-2017.pdf