Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.06.2017 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.)

zwołuję na dzień 22 czerwca  2017 r. (czwartek) o godz. 1400
w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
XXX Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

z porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym od 28.04.2017 r. do 22.06.2017 r., w tym odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje radnych złożone w formie pisemnej.
 3. Zapytania i interpelacje radnych nie związane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt. 9 porządku obrad.

4. Realizacja wniosków za 2016 rok.

      5.  Stan przygotowań instytucji i organizacji społecznych,placówek kulturalno-oświatowych do Akcji letniej 2017.

6.  Informacja nt. Gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i  lokalami socjalnymi

      7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za 2016 rok- projekt uchwały nr 1 z 06.06,2017r.)  Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krapkowic za 2016 rok- projekt uchwały nr 2 z 06.06.2017r.).

     8.  Podjęcie uchwał:

 • Projekt uchwały nr 3 w sprawie
 • Projekt uchwały nr 4  w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Krapkowic (projekt uchwały z 31.05.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 5 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowych inwestycji w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 31.05.2017r.);
 • Projekt nr 6 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/443/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Krapkowice w ramach pomocy de minimis.(projekt uchwały z dnia 31.05.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 7 w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/131/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (projekt uchwały z dnia 31.05.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 8 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały z dnia 08.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 08.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/301/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej (projekt uchwały z dnia 06.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 11 w sprawie emisji obligacji komunalnych (projekt uchwały z 06.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przebiegu służebności gruntowej (projekt uchwały z  08.06.2017 r.);
 • Projekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową  (projekt uchwały z  08.06.2017 r.);

l) Projekt uchwały nr 14  w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z  08.06.2017 r.);

m) Projekt uchwały nr 15   w sprawie  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 08.06.2017r.);

n) Projekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany nazw ulic (projekt uchwały 08.06.2017r);

o) Projekt uchwały nr 17   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach (projekt uchwały  25.05.2017 r.);

p) Projekt uchwały nr 18   w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach (projekt uchwały z 25.05.2017 r.;)

q) Projekt uchwały nr 19   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim (projekt uchwały  26.05.2017 r.);   

r) Projekt uchwały nr 20   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Żywocice  (projekt uchwały z dnia 08.06.2017r.); 

s) Projekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały z 08.06.2017 r.);

t) Projekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w miejscowości Gwoździce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 (projekt uchwały z 05.06.2017 .)

u) Projekt uchwały nr 23 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z 05.06.2017r.)

w) Projekt uchwały nr 24 w sprawie   nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach (projekt uchwały z 05.06.2017r.)

y) Projekt uchwały nr 25 w sprawie udzielenia Powiatowi Krapkowickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (projekt uchwały z 05.06.2017r.).  

         9.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad.

       10.  Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.

       11.  Zakończenie  XXX Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

         Proszę o zapoznanie się z materiałami stanowiącymi integralną część porządku obrad
         w elektronicznym systemie e-Sesja.

 

      Przewodniczący Rady Miejskiej

              /-/ Andrzej  Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Krapkowice za 2016 r. z dn. 22.06.2017.pdf (179,40KB)
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie absolutorium za 2016 z dn.22.06.2017.pdf (180,22KB)
PDFProjekt uchwały nr 3 w spr. nadania Hali Sportowej w Zwocicach im.Norberta Mnicha.pdf (214,31KB)
PDFProjekt uchwały Nr 4 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII-87-2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień....pdf (566,43KB)
PDFProjekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-88-2015 z 18 czerwca 2015r.....pdf (566,77KB)
PDFProjekt uchwały Nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII-443-2014 z 23-04-2014r.....pdf (205,60KB)
PDFProjekt uchwały Nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr XI-131-2015 z dnia 5 listopada 2015 w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa.....pdf (198,19KB)
PDFProjekt uchwały Nr 8 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok z 22.06.2017.pdf (918,20KB)
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany wpf z 22.06.2017.pdf (3,54MB)
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX3012013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowe.pdf (187,09KB)
PDFProjekt uchwały Nr 11 w sprawie emisji obligacji z dn. 22.06.2017.pdf (177,93KB)
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie zgody na zmianę przebiegu służebności z dnia 8 maja 2017 r..pdf (1,46MB)
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową z dnia 5 maja 2017 roku.pdf (1,03MB)
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dla poprawienia warunków zagosp. dnia 11 maja 2017 roku.pdf (1,51MB)
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z dnia 15 maja 2017 roku.pdf (994,89KB)
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie zmiany nazw ulic z dnia 16 maja 2017 roku.pdf (4,75MB)
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp w rejonie ulic Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.pdf (901,16KB)
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie przystąpienia do sporządzania mpzp w rejonie ulic Leśnej, Damrota, Piastowskiej, Ogrodowej i Działkowej w Krapkowicach.pdf (1,13MB)
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawie mpzp terenów inwestycyjnych przy ulicy Leśnej w Rogowie Opolskim.pdf (7,08MB)
PDFProjekt uchwały nr 20 w sprawie mpzp wsi Żywocice.pdf (15,71MB)
PDFProjekt uchwały nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.pdf (1,78MB)
PDFProjekt uchwały nr 22 w sprawie zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w Gwoździcach.pdf (1,06MB)
PDFProjekt uchwały nr 23 w spr.zespołu interdyscyplinarnego.pdf (188,58KB)
PDFProjekt uchwały Nr 24 w sprawie nadania statutu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.pdf (275,57KB)
PDFProjekt uchwały nr 25 na dotację do zakupu skokochronu.pdf (107,40KB)