Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok

Uchwała Nr 244/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 maja 2018 roku
o udzielenie absolutorium Burmistrza Krapkowic z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Krapkowice za 2017 rok:

Uchwała Nr 327/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 września 2017
w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

Zarządzenie nr 724/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Uchwała nr 296/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z 2 sierpnia 2017 r.
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Krapkowice