Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 655/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 21-04-2017 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych gminnych instytucji kulturyza 2016 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finasowe sporządzone za 2016 rok przez: 1) Krapkowicki Dom Kultury w Krapkowicach;
2) Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Krapkowicach.

§ 2. Roczne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 1 stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
BURMISTRZ KRAPKOWIC

Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 655/2017.pdf

PDFZalacznik2 655/2017.pdf