Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 653/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 12-04-2017 w sprawie ustalenia wysokości opłat, karnetów i kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów ...

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XIII/196/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2012.982) zarządzam, co następuje :
 

§ 1. Ustalam nowe wysokości opłat, karnetów oraz kart podarunkowych za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach, zarządzanej przez DELFIN Spółka z o. o., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam nowy Regulamin korzystania z karnetów/kart podarunkowych w Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach, zarządzanej przez DELFIN Spółka z o.o., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Prezesowi DELFIN Spółka z o.o.

§ 4. Tracą moc:

1) Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 560/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zastosowania ulg w wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach w terminie 01.01.2017r. do 30.06.2017 r.,2) Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 393/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach, 3) Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 365/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów i kart podarunkowyc
§ 5. Karnety oraz karty podarunkowe nabyte przed datą wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność i są realizowane na dotychczasowych zasadach, wynikających z zarządzenia Burmistrza Krapkowic nr 365/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Krytej Pływalni DELFIN w Krapkowicach oraz wprowadzenia regulaminu korzystania z karnetów i kart podarunkowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZalacznik1 653/2017.pdf
PDFZałacznik nr 2.pdf
PDFUzasadnienie.pdf