Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, którego celem jest określenie kierunków rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jego zadaniem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów krótko-, średnio- i długoterminowych, realizujących określoną wizję gminy w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Konieczność opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. Opracowanie planu wynika także z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej składa się z dwóch zasadniczych części: inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z terenu Gminy Krapkowice, opierającej się na zużyciu energii i paliw na terenie gminy oraz planu działań, w którym wskazano działania przewidziane do realizacji w latach 2016-2025 przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Aktualne załączniki:

PDFUchwała XVI-205-2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XV-200-2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice.pdf (3,03MB)

Zarządzenie Nr 496/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-11-2020 w sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice