Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 650/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 10-04-2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.

Na podstawie art. 5 c pkt. 2 i art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 roku poz. 1943 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach w następującym składzie: 1) Harald Brol- przedstawiciel Gminy Krapkowice – Przewodniczący Komisji;
2) Jolanta Myśluk- przedstawiciel Gminy Krapkowice;
3) Anna Kielar- przedstawiciel Gminy Krapkowice;
4) Danuta Sieradzka- przedstawiciel Kuratorium Oświaty;
5) Karolina Noga- przedstawiciel Kuratorium Oświaty;
6) Tomasz Słodziński- przedstawiciel Kuratorium Oświaty;
7) Bożena Tokarska- przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
8) Joanna Niewiadomska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9) Grzegorz Strehl- przedstawiciel Rady Rodziców;
10) Katarzyna Pandel- przedstawiciel Rady Rodziców;
11) Gabriela Korzeniewska - przedstawiciel ZNP w Krapkowicach;
12) Piotr Pakosz- przedstawiciel NSZZ „Solidarność”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura