Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 631/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 17-03-2017 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położone w Krapkowicach i w Dąbrówce Górnej wymienione w wykazie GGR.0050.13.2017, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam minimalną stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości: 1) 0,40 zł/m 2 dziennie pod ogródek piwny, 2) 0,25 zł/m 2 rocznie pod ogródek przydomowy, 3) 200,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RVIa,
4) 150,00 zł/ha rocznie za rolę klasy RIVb,
5) 150,00 zł/ha rocznie za rolne klasy RV,
6) 200,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy ŁIV,
7) 150,00 zł/ha rocznie za łąkę klasy ŁV,
8) 150,00 zł/ha rocznie za pastwisko klasy PsV.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i na stronach internetowych Urzędu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. Burmistrza Krapkowic
 

Romuald Haraf

PDFZalacznik1 631/2017.pdf