Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 635/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 22-03-2017 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektoraZespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach.

Na podstawie: art. 36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krapkowicach. 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Krapkowice. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 635.2017 - OGŁOSZENIE O KONKURSIE.pdf