Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 632/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 20-03-2017 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących własność Gminy Krapkowice - samochodu marki Volkswagen-Bus VW T4 oraz samochodu Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyrażam zgodę na przekazanie środków trwałych: 1) samochód osobowy marki Volkswagen-Bus VW T4, typ 7DB/Z1, o numerze nadwozia – WV2ZZZ70Z2H006723,o numerze rejestracyjnym OKR J724,
2) samochód osobowy marki Volkswagen Transporter T5 Shuttle Kombi 1,9 TDI 77KW, o numerze nadwozia – WV2ZZZ7HZ7X013456,o numerze rejestracyjnym OKR 55EU, na rzecz Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 7, 47-300 Krapkowice

2. Wszelkie koszty eksploatacji przekazanego majątku ponosić będzie Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach.

§ 2. Nieodpłatne przekazanie środków trwałych, określonych w § 1, nastąpi na podstawie Protokołów przekazania - przyjęcia środka trwałego PT. § 3. Zobowiązuje się Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach do: 1. Zaewidencjonowania w księgach rachunkowych składników majątkowych wymienionych w § 1 zarządzenia zgodnie z dokumentem PT.
2. Wykorzystywania samochodów zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 572/2006 Burmistrza Krapkowic z dnia 24 listopada 2006 roku oraz Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Krapkowic z dnia 21lutego 2007 roku. § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Kultury oraz Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach. § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura