Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach - VII kadencja 2017

Protokół Nr XXXVII/2017 z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 15 grudnia 2017 roku. uchwały Rady Miejskiej»
PDFSprawozdanie Komisji Gospodarki i Finasów za 2017 rok.pdf
PDFSprawozdanie Komisji Spraw Społecznych za 2017r.pdf
PDFSprawozdanie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu za 2017 rok.pdf
PDFPlan Pracy Rady Miejskiej na 2018 rok.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2018 rok.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok.pdf
PDFPlanu Pracy Komisji Edukacji Kultury i Sportu na 2018roku.pdf
PDFAkcja Zima.pdf

 


Protokół Nr XXXVI/2017 z XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 6 grudnia 2017 roku.


Protokół Nr XXXV/2017 z XXXV sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 16 listopada 2017 roku. uchwały Rady Miejskiej»


PROTOKÓŁ NR XXXIV/2017 Z XXXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 października 2017 roku uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXXIII/2017 z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 28.09.2017r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFAkcja lato 2017.pdf
PDFInformacja dot. cmentarza komunalnego - na wrzesień.pdf
PDFInformacja nt. mostu kolejowego.pdf
PDFInformacja nt.budowy kanalizacji.pdf
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Krapkowice- Straż Pożarna.pdf
PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i porzadku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego- Policja.pdf
PDFStraż Miejska-SPRAWOZDANIE - I PÓŁR. 2017 r.pdf
PDFREALIZACJA WNIOSKÓW za I półrocze 2017 rok.pdf


PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 Z XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 sierpnia 2017 rokuProtokół Nr XXXI/2017 z XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 17.08.2017r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXX/2017 z XXX sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 22.06.2017r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFStan przygotowań istytucji i organizacji społecznych, placówek kulturalno-światowych do Akcji Lato 2017 roku.pdf
PDFInformacja na temat gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi i socjalnymi.pdf
PDFRealizacja wniosków za 2016 rok.pdf


Protokół Nr XXIX/2017 z XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 09.05.2017r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXVIII/2017 z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 27-28.04.2017r. uchwały Rady Miejskiej»

PDFZAMÓWIENIA PUBLICZNE W Roku 2016 r. i I kw. 2017r.pdf
PDFInformacja nt. przygotowania do powodzi i innych zdarzeń.pdf
PDFInformacja- za 2016 dotyczaca zagrożenia powodziowego.pdf
PDFInformacja nt. udziału sołectw gminy Krapkowice w programie odnowy wsi. Plan na 2017r.pdf
PDFOcena Zasobów Pomocy Społecznej-2016 r.pdf
PDFSprawozdanie Krapkowickiego Domu Kultury i Biblioteka.pdf
PDFRAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA za lata 2015-2016.pdf
PDFSprawozdanie -wypoczynek dzieci- fere zimowe.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2016.pdf
PDFSprawozdanie z działalości Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2016.pdf
PDFSprawozdanie z działaności Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach za 2016 r.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Krapkowickiej Pływalnia DELFIN za 2016 r.pdf
PDFStan zaawansowania prac zw. z kanalizaccją sanitarną.pdf
PDFWykorzystanie funduszów sołeckich za 2016.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
 


Protokół Nr XXVII/2017 z XXVII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 31.03.2017 r.
uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXVI/2017 z XXVI sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 28.02.2017 r.
uchwały Rady Miejskiej»
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar w Rodzinie.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA w Gminie Krapkowice.pdf
PDF2016 Sprawozdanie z wspieranie rodziny w Gminie Krapkowice.pdf
PDFInformacja z realizacji uchwał podjetych przez Radę Miejska w Krapkowicach w zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r..pdf
PDFKalendarz imprez kulturalnych na 2017 rok.pdf
PDFInformacja z realizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf


Protokół Nr XXV/2017 z XXV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 01.02.2017 r. uchwały Rady Miejskiej»


Protokół Nr XXIV/2017 z XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 18.01.2017 r. uchwały Rady Miejskiej»
PDFPismo dyr.PG Nr2 w Krapkowicach.pdf