Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 607/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 28-02-2017 w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie samochodu osobowego marki OPEL VIVARO –B do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wyrażam zgodę na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie samochód osobowy marki Opel VIVARO – B, typ X83/CN, wariant E218,wersja SJACC9/9, o numerze nadwozia –W0LJ7E601HV624990,o numerze rejestracyjnym OKR 6S96 na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 1, 47-303 Krapkowice.
2. Wszelkie koszty eksploatacji przekazanego w nieodpłatne użytkowanie samochodu ponosić będzie Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.
3. Ewidencja i amortyzacja samochodu jako środka trwałego prowadzona i naliczana będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nastąpi na podstawie protokołu przekazania. § 3. Zobowiązuje się Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach do wykorzystywania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z zapisami Umowy nr PS.U.8376.4.2016 o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach. § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura