Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 28.02.2017 r.

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Krapkowicach w dniu 28 lutego 2017 roku:
PDFUchwała nr XXVI-300-17- ws przyjęcia Gmin.Programu PRPA.pdf
PDFUchwała nr XXVI-301-2017-ws przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2017r.pdf
PDFUchwała nr XXVI-302-2017-ws. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu OPS w Krapkowicach.pdf
PDFUchwała nr XXVI-303-2017- w spr. zatwierdzenia taryf zaopatrzenia w wodę.pdf
PDFUchwala XXVI 304 2017 zmiana budżetu 28.02.2017.pdf
PDFUchwala nr XXVI- 305- 2017 w spr.wpf.pdf
PDFUchwała XXVI 306 2017 w spr.uchwalenia miejsc.planu -węzeł autostrady w Dąbrówce G.pdf
PDFUchwała XXVI 307 2017 w spr.uchwalenia m.planu-ul.limanowskiego Kr-ce.pdf
PDFUchwała nr XXVI-308-2017 w sprawie uchwalenia m.p.z.p. miasta Krapkowice..pdf
PDFUchwała nr XXVI-309-2017-w spr. zmiany uchwały nr XXI2552016. -żłobki.pdf
PDFUchwała nr XXVI-310-2017-w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami.pdf
PDFUchwała nr XXVI-311-2017-w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV-184.pdf
PDFUchwała nr XXVI-312-2017- w spr. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.pdf
PDFUchwała nr XXVI-313-2017- w spr. zniesienie współwłasn. nieruchom. niezabudow.pdf
PDFUchwała nr XXVI-314-2017-w spr. zbycie nieruchom. w drodze bezprzetarg.pdf
PDFUchwała nr XXVI-315-2017- w spr. wydzierżawienie nieruchom.pdf
PDFUchwała nr XXVI-316-2017 w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchom.pdf
PDFUchwała nr XXVI-317-2017-w spr.wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchom.pdf
PDFUchwała nr XXVI-318-2017- w spr. przekazania środków finans. na rzecz Policji w roku 2017.pdf
PDFUchwała nr XXVI-319-2017 w spr. określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych.pdf
PDFUchwała nr XXVI-320-2017 w spr.określenia kryteriów naboru do klas. szkół podst.pdf
PDFUchwała nr XXVI-321-2017 w spr. dotacji- publiczn. szkołom.pdf
PDFUchwała nr XXVI-322-2017 w spr. zmiany uchwały nr XXIV- 298.pdf