Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 592/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję mającą za zadanie zebranie i zliczenie głosów na poszczególne propozycje zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w składzie:
1. II Zastępca Burmistrza Krapkowic – Andrzej Brzezina - Przewodniczący Komisji,
2. Bernard Friedla – Członek Komisji,
3. Władysław Wojtkiewicz – Członek Komisji,
4. Magdalena Jaworska – Lakota – Członek Komisji,
5. Tomasz Ślęzak - Członek Komisji,
6. Agnieszka Kaczmarczyk – Członek Komisji,
7. Marina Dworecka – Członek Komisji,
8. Adriana Imiołek - Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się II Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura