Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 591/2017 Burmistrza Krapkowic z dnia 23-02-2017 w sprawie powołania zespołu ds. oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję zespół mający za zadanie ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. w składzie:
1. I Zastępca Burmistrza Krapkowic – Romuald Haraf - Przewodniczący Zespołu
2. Katarzyna Kubacka – Członek Zespołu
3. Władysław Wojtkiewicz – Członek Zespołu
4. Marek Smandzik – Członek Zespołu

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się I Zastępcy Burmistrza Krapkowic.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura