Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok

Część II zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice.

PDFCzęść II - zestawienie złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 17.02.2017 r. do dnia 24.02.2017 r. do godz. 14:00

Braki formalne w zakresie:

Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
PDFBraki formalne 8-2017.pdf

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
PDFBraki formalne 9-2017.pdf

Turystyki i krajoznawstwa
PDFBraki formalne 10-2017.pdf

Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
PDFBraki formalne 11-2017.pdf