Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I część informacji o złożonych ofertach wraz z wykazem braków formalnych w otwartych konkursach ofert - 2017 rok

Część I zestawienia złożonych ofert wraz z listą podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych i nieprawidłowości w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice.

PDFCzęść I - zestawienie złożonych ofert w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice.pdf

Uzupełnienie braków formalnych możliwe jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zamieszczenia wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej tj. od dnia 16.02.2017 r. do dnia 23.02.2017 r. do godz. 15:30

Braki formalne w zakresie:

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
PDFWykaz braków formalnych 2-2017.pdf

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
PDFWykaz braków formalnych 4-2017.pdf

Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
PDFWykaz braków formalnych 5-2017.pdf

Wypoczynku dzieci i młodzieży
PDFWykaz braków formalnych 6-2017.pdf

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFWykaz braków formalnych 7-2017.pdf

Informacja o pozostałych konkursach ukaże się w najbliższym czasie.