Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 18.01.2017 r.

Na wniosek Burmistrza Krapkowic z dnia 11.01.2017 roku, działającego w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami)

zwołuję na dzień 18 stycznia 2017 r. (środa) o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17
XXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie projektu planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice oraz ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice;
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18.03.2016r. w sprawie przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”;
3) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zakończenie XXIV Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.
Zapraszam na XXIV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Andrzej Małkiewicz

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 dostosaowanie sieci szkół .pdf
PDFProjekt uchwały nr 2- zmiana uchwały nr XV-200-16 z 18.03.16-PGN.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3- w spr. wpf.pdf