Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o środowisku i jego ochronie - 2017 rok

Informacje o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Tytuł dokumentu Data 
udostępnienia
Rok 2017  

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej" [treść obwieszczenia]

29.12.2017 r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu [treść zawiadomienia]

16.08.2017 r.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska [treść zawiadomienia] [treść decyzji]

16.08.2017 r.

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krapkowicach". [treść decyzji]

11.07.2017 r.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011”. [treść obwieszczenia]

26.05.2017 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011”.[treść decyzji]

26.05.2017 r.

Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść obwieszczenia]

22.05.2017 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść decyzji]

22.05.2017 r.

Postanowienie  Burmistrza Krapkowic o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy  PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011 [treść postanowienia]

10.05.2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa hali magazynowej firmy  PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011 [treść zawiadomienia]

10.05.2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : ,,Budowa hali magazynowej firmy  PSL PROPERTY POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Transportowej 24 w Krapkowicach działki nr 242/4, 243/2, 244/2, 245/2, 246/8, 247/4, 248/4, 249/4, 250/4, 251/2 AM 14, obręb 0011”.[treść zawiadomienia]

11.04.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice” [treść obwieszczenia]

06.04.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD”[treść obwieszczenia]

06.04.2017 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice [treść decyzji]

05.04.2017 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD [treść decyzji]

05.04.2017 r.

Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy” [treść obwieszczenia]

28.03.2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o zebraniu materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD” [treść zawiadomienia]

23.03.2017 r.

Postanowienie Burmistrza Krapkowic w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD” [treść postanowienia]

23.03.2017 r.
Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice. [treść zawiadomienia] 17.03.2017 r.

Postanowienie Burmistrza Krapkowic o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:  ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice” [treść postanowienia]

17.03.2017 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pilotażowej instalacji do przetwarzania surowców wtórnych (projekt badawczy) na działce o nr ew. 1166/1 Obręb ew. 0011 Krapkowice, gm. Krapkowice, powiat Krapkowicki, woj. Opolskie [treść zawiadomienia]

23.02.2017 r.
Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa wytwórni mas bitumicznych o wydajności maksymalnej 200 Mg/h zlokalizowanej na działce o nr ew. 266/12 obręb Dąbrówka Górna, gm. Krapkowice, powiat krapkowicki, woj. Opolskie dla firmy EKO-PROBUD [treść postanowienia] 21.02.2017 r.

Postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krapkowicach [treść postanowienia]

21.02.2017 r.

Zawiadomienie Burmistrza Krapkowic o wszczęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy [treść postanowienia]

11.01.2017 r.